Blog

Mushuk Tupukkunata wasikunapi churashpa kullkita yakutapish wakichinchik

Ñukanchik , EP-EMAPA-Apak (Ambatomanta yaku katuk)  yakuta rantikkunapak kullkita wakinchinkapak, EP-EMAPA-A mushuk tupukkunata wasikunapi churakun. Shinami yakuta kullkitapish wakichikrinchikmi.

Tupukkunaka pichka(5), kanchis(7) watakamalla allita tupunkuna (kawsankuna), chay wata kipaka wakllirinkuna,  chay rayku EP-EMAPA-A mushuk tupukkunata mañachunmi nikun, EP-EMAPA-Aman chayashpa, ñukanchipak wasipi tupukta rikuchunmi nina, tupuk wakllirishkakpika mushukta mañana kanchik ama yalli kushkita yakutapish tukuchinkapak.

Killapi guaranga yaku mankata laya tukunchinchik, shuk runalla, wasikunapika kimsa, chuskumanta wichiman runakuna kawsanchik; Tupukpi shina yalli yaku turikushka llukshikpika, EP-EMAPA-Amanmi rina kanchik tupukta rikuchun ninkapak, wakllirishka kashkanman.

Tupukka rurashkamanta wakllik llukshishkakpika, EP-EMAPA-Aka yankatami kun, tupukka mana shina llukshishkakpika, ñukanchik rantina kanchik, pichka chunka shuk chusku chunka shuknwan kullkipi ($51,41 dólares) rantinami kanchik, chusku killapi kullkita shinami rakishpa kunami kanchik, chunka ishkay pusak chunka suktanti kullkipi ($12,86 dólares) killapi kunami kanchik.

EP-EMAPA-Aka mana kullkita mañanka mana wisikunapak tupukta churashkakpi, Tupukka rurashkamanta wakllik llukshishkakpika; kipa sukta killakunapi tupukka manalli yupashkakpika allita yupashpami kullkita mañanka yallishpa kishushpapish, ñukanchik kamachipi rikushpa.

Rantika wasi ukupi utkurishkakpika chay rayku yaku yankati tukurikushkakpi, yakuta shuwakushkakpi, yakuta manalli japikushkakpi shina yallita yankati tukuchishkakpika, tukuyta ñukanchikllatik kullkita EP-EMAPA-Aman kunami kanchik.

YALLITA TAPUNKAPAK

EP-EMAPA-A kayankapak

Telf: 03 299–7700 Ext: 311

Comenta