Blog

Boletín| Ambatomanta Yaku katuk nikunmi yaku rantikkunaman utkata yaku rantishkamanta kullkita kunkapak richun ama yakuta fitichun, chay rayku ama yallita kullkita kunkapak

Killapi patsak iskun(900) yaku Rantika Ambatomanta Yaku Katuk yakuta fitin, chaykunamanta pusak chunka (80) yaku shwakmi kan, ama yallí kullkita kunkapak utkata yaku rantishkamanta kullkita kunkapakmi rina.

Yaku rantik ña kipayashkakpika Ambatomanta Yaku Katukka shuyankami asha ashalla kullkita kushpa katichun, mana tukuyta shuklla kuyta ushakpi, kipayashka kullkita tukuchina kama.

Yaku kamachi kamukpika nin, iskun chunka punllata – kimsa killata- Ambatomanta Yaku Katuk shuyankami mana yakuta rantishkamanta kullkita kukpi yakuta fitinkapak, chaymantaka chusku killa tukunkami, shinami yaku rantikka tukuy kullkita kuna charin ishkay chunka pichka ($25)kullkita yallishpa kipayashkamanta kutin yakuta Ambatomanta Yakuta Katuk churachun.

YALLITA TAPUNKAPAK

EP-EMAPA-A kayankapak

Telf: 03 299–7700 Ext: 311

Comenta